Nr. 14/2010: Totalitære trekk i norsk presse går som en tematisk tråd gjennom denne utgaven

1. desember 2010

Totalitære trekk i norsk presse går som en tematisk tråd gjennom neste utgave av Pressehistorisk Tidsskrift. Bidragsytere er blant annet IJ-forsker Ivar Andenæs og tidsskriftets redaktør, Arnhild Skre. Utgaven sendes ut i slutten av november.

Hovedoppslaget er IJ-forsker Ivar Andenæs artikkel om Halden Arbeiderblad, "Den siste partiavis". Andenæs forteller historien om hvorfor avisen som ble stiftet i de politiske turbulensene på 1920-tallet, kunne fortsette som det enkelte har kalt Østfolds Pravda lenge etter at alle andre norske aviser hadde kuttet partibåndene og vel så det.

 Totalitære trekk i norsk presse kan sies å være en tematisk tråd gjennom denne tidsskriftutgaven. Arnhild Skres artikkel om hvordan norsk presse dreide fra nøytralitet og brobyggervilje i 1945 til nesten unisont å anbefale norsk medlemskap i Atlanterhavspakten i 1949, er også en historie om partimakt, ulydighet og utrygghet.

 Presseprofilen i dette nummeret er Arnvid Hasund, en av få redaktører som har skapt offentlig strid innad i A-pressen. Sporene etter ham forsvant fra arbeiderbevegelsens arkiver da han gikk av som redaktør i Sunnmøre Arbeideravis 1948, men hvorfor ble han avsatt?

Utgaven byr også på debatt om verket Norsk presses historie, samt litteraturtips og medieforskningsnyheter.


Bli medlem

Kontakt sekretariatet og bli medlem av Norsk Pressehistorisk ForeningFaglitteratur

All informasjon om faglitteratur finnes her


5 siste nyheter

Nyttige lenker

Tips oss gjerne om du har noen lenker som kan være nyttige for leserne våre!